En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Bo Lindqvist predikar.
Undertiden fortsätter barnen sin gudstjänst på barnsamlingen ”Kids”
Det finns också möjlighet att köpa fika efteråt.