En kyrka för alla nationer och alla generationer

Inhousemöte med evangelisation från kl 18

OBS!! Bönen denna fredag 29 nov ersätts av detta möte. 
Välkommen till ett Inhousemöte med evangelisation och inbjudan runt kyrkan till våra gudstjänster i advent.
Fika och evangelisation kl 18 och därefter lovsång, bön & nattvard. 
Denna vecka har vi alla husgruppsträffar tillsammans på detta möte. Bjud gärna in alla era kontakter och de som vill vara med!