En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Ingmar och Tina Aronsson kl 12.00

Vi har besök av Ingmar och Tina Aronsson från Malmö International Church.