En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen med Ingmar och Tina Aronsson

Vi får besök av Ingmar och Tina Aronsson från Malmö International Church