En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Alpha-avslutning. Frank Isaksson predikar

Frank Isaksson predikar.
Högtidlig avslutning för vår Alpha-kurs.