En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med julens budskap för alla åldrar.

Välkommen till gudstjänst nära inpå jul!
Denna söndag har vi inget ”Kids” för barnen. Alla åldrar firar gudstjänst tillsammans.
Det blir predikan av Maria Nielsen.
Hoppas du kan stanna på fika efter gudstjänsten.