En kyrka för alla nationer och alla generationer

Juldagsgudstjänst Med ”dubbel predikan” kl 11.00 tillsammans med Finska Pingst.

Välkommen till juldagsgudstjänst!
Denna söndag firar vi tillsammans med Finska Pingstkyrkan.
Dagens predikanter Christian Wendesten & Fredrik Johansen gör en ”dubbel predikan” om
Timing och Tro
Samma plats, men annan tid, Kl 11.00. OBS Ingen gudstjänst på eftermiddagen denna söndag.
God jul!