En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Per och Abbi Åkvist kl 15.00

Välkommen till gudstjänst med Per & Abbi Åkvist.
Kids för barnen och möjlighet att köpa fika efteråt i cafét.