En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Besök av Dave & Chris Richards.

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Dave & Chris Richards från England predikar.
Kids för barnen och fika efteråt.