En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Tom & Andrea Bedford

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Vi har besök av Tom & Andrea Bedford från Californien/USA.
Kids för barnen och fika efteråt.