En kyrka för alla nationer och alla generationer

Nationaldagen 6 Juni ”Vårt land ska bli helig mark”

Kyrkor i Göteborg och Hope for this nation i samverkan med Sverigebönen inbjuder till:

14.00 Lovsångståg från Brunnsparken till Götaplatsen.
15.00 Nationaldagsbön för vårt land och vår stad.
Plats: Götaplatsen
18.00 En kväll inför Guds ansikte. Tillbedjan, lovsång, bön & betjäning i förbön.
Plats: Johannebergskyrkan.