En kyrka för alla nationer och alla generationer

Nationaldagsbön

VÅRT LAND SKA BLI HELIG MARK
Lördagen 6 juni

Arrangeras av kyrkor i Göteborg, Hope for this nation och Sverigebönen.

Kl. 15 – Nationaldagsbön för vårt land och stad. Var med via länk live från Götaplatsen. Klicka på länken här: https://youtu.be/NYwCZfSb3pE     

Kl. 17 – Uppmuntran till att gå upp på något av bergen (Johanneberg, Ramberget, Gårdstensberget) i vår stad för att be för Göteborg och Sverige. Det kommer inte vara en anordnad bön utan sker på eget initiativ.

Kl. 19 – En kväll inför Guds ansikte. Tillbedjan, lovsång och bön för Göteborg och Sverige. Var med via länk live från Johannebergskyrkan. Klicka på länken här: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj7fMIbeqG7c%3Ffbclid%3DIwAR1O7fJvhJYpJOVmOiItV678_faykl9zPDEZueqMvhUirErLpfc9L-CiDOI&h=AT0_1V5HfHc1snwURENOBp887O3fBAMmdiHcyqPbdRBTCXEZ5J2a6jDFCQZ7jVWS1yMAxK8QrWxatJINKZGQ4x5_6Du4qqZxccdXRJklaiSs-OJUj5HYiMydBAJysou0f4M

Här är länk till Facebookeventet där all info finns med: https://www.facebook.com/events/715170932578016/?__mref=mb  

Vårt land ska bli helig mark! Det är tid för vårt land att lära känna vår Gud!

Ps 86:9-10: ”Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn, för du är stor och du gör under. Du ensam är Gud.”

Ps 66:4: ”Hela jorden ska tillbe dig och lovsjunga dig, de ska lovsjunga ditt namn.”

Matt 12:21: ”Och till Hans namn ska folken sätta sitt hopp.”

Kontakt:
Mattias Eklöf, Mötesplatsen Angered
Mats Enander, Johannebergskyrkan
Cornelia Forsberg & Sanna Välipakka, Hope for this nation