En kyrka för alla nationer och alla generationer

Välkommen till gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Fredric Lindeskär predikar, kids för barnen och fika efteråt.