En kyrka för alla nationer och alla generationer

Fyra olika nivåer av den Helige Andes kraft i våra liv

Fyra olika nivåer av Helige Andes influens i våra liv, Pastor Christian Wendesten

Göteborgskyrkan 2020-08-30 kl 15:00, Predikan ifrån Johannes evangelium

Posted by Göteborgskyrkan on Sunday, August 30, 2020

Johannes evangelium del 14

Bibelord: Joh 7:37-39, Hes 47, Jes 48:21, 58:11, Joh 4:14-15, Upp 22:1

English translation