En kyrka för alla nationer och alla generationer

Sju nycklar till bönesvar!

Bibelord: Jak 4:2, 5:13, Hebr 4:16, 1 Joh 3:21-22, Luk 11:1-2, Joh 14:13-14, 15:16, 16:23-27, Hebr 10:19-20, Judas 1:20, Rom 8:26-27, Ef 6:18, Luk 11:5-13