En kyrka för alla nationer och alla generationer

Schema och rutiner för fika & städning.

Här är nytt sommarschema! (klicka här)

Vi har slagit ihop några grupper för att få större bärkraft. Vi utvärderar inför hösten.

Detta innebär att husgruppens uppgift på rullande schema är:

  • Städning av kyrkan på torsdagskvällar. (samma vecka som man har fikat)
    OBS Inte V.25-31
  • Ansvara för sommarfikat.
  • Ansvara för städningen efter gudstjänsten.

Det innebär att ni får fördela arbetet på personerna i husgruppen mellan de olika uppgifterna på söndagarna. 
Förslagsvis: 2 innan som förbereder/brygger kaffe/ställer fram. 3 som serverar. 3-4 personer som städar efteråt. Det innebär 3-4 personer totalt.

Missionsfika & sommarfika

Manual för fika (klicka här)

Från och med midsommar går vi över till sommarfika. 
Under denna period ansvarar inte fikateamen för fikat, utan de schemalagda husgrupperna.
Ett enklare fika. Inga mackor ska förberedas, men däremot kaffe och fram/tillbaka-plockning.
Meddela Kevin Tarifa om du byter söndag med några andra grupper!

Städning efter gudstjänsterna. 

Manual för städning efter gudstjänst (klicka här)

Städrummet utanför ungdomsrummet är nu upprustat. Det finns också utrustning nere vid herrtoaletten samt utanför inhousecafeet. (vi kommer att rusta upp alla utrymmen under hösten)
Husgruppen ansvarar för att det blir städat och färdigt i tid.
Den söndagens vaktmästare finns för att svara på frågor om vart saker finns m.m men har inte som uppgift att göra jobbet med städningen eller se till att det blir färdigt.

Städning & skötsel OBS ingen torsdagsstädning v.25-31

Manual för torsdagsstädning (klicka här)

Städning av kyrkan görs på torsdagskvällar eftersom det övriga veckokvällar är annan verksamhet i huset.
Den veckan lägger man sin husgruppsträff med städning i kyrkan. 
(Det är alltså torsdagen innan söndagen samma vecka som man är schemalagd på fika)