En kyrka för alla nationer och alla generationer

Årets första Gudstjänst!

Välkommen till årets första gudstjänst kl 15.00.
Sara Wennergrund predikar.
Ingen Kids-samling för barnen denna söndag. Men pyssel och målargrejer finns i ”inhousecaféet” där föräldrar kan vara med de minsta och höra predikan samtidigt.