En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bönebasen kl 18.30

Välkommen till en kväll med bön och nattvard i House of gospel.