En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Boris Nielsen predikar.

Kids för barnen under predikan och fika efteråt.