En kyrka för alla nationer och alla generationer

”Bönebasen” med Nattvard

Välkomna till vårt bönemöte ”Bönebasen” med nattvard.