En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst i Medborgarhuset kl 11.00

Välkommen till gudstjänst kl 11.00 i Medborgarhuset.
Maria Nielsen predikar.
Sommarkul för barnen & fika!