En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst i Medborgarhuset kl 11.00

Välkommen till gudstjänst i Medborgarhuset kl 11.00.
Christian Wendesten predikar.
Sommarkul för barnen och fika!