En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst i Medborgarhuset kl 11.00

Välkommen till gudstjänst i medborgarhuset kl 11.00.
Lisbeth Esselgren Ericson predikar.
Sommarkul för barnen & fika!