En kyrka för alla nationer och alla generationer

Ödmjukhet parad med en obeveklig tro

Bibelord 1 Petrus brev:

kap 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra.

kap 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.

kap 5:8-9 Var nyktra och vaksamma. Er motsåndare djälvulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motsånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.