En kyrka för alla nationer och alla generationer

Sermons on 1 Petrus brev

Ödmjukhet parad med en obeveklig tro

Bibelord 1 Petrus brev: kap 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. kap 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. kap 5:8-9 Var nyktra och vaksamma. Er motsåndare djälvulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motsånd mot…

Uppdrag upprättelse

    1 Petr 5:1-4 Uppdrag upprättelse 1 Petr 5:1, Herren vår rättfärdighet Jer 23:5-6, Mal 4:2, Fil 3:1-11, Ef 6. Den rättfärdige faller sju gånger men reser sig igen. , Agera med hjärta 1 Petr 5:2-3, Vara en medmänniska, Guds hjord, Villigt hjärta. Gå före 1 Petr 5:3-4. Visa vägen, vägleda. Belöning 1 Petr 5_4, Segerkransen.