En kyrka för alla nationer och alla generationer

Uppdrag upprättelse

Uppdrag upprättelse_1

 

 

1 Petr 5:1-4

Uppdrag upprättelse_2

Uppdrag upprättelse 1 Petr 5:1, Herren vår rättfärdighet Jer 23:5-6, Mal 4:2, Fil 3:1-11, Ef 6. Den rättfärdige faller sju gånger men reser sig igen.

Uppdrag upprättelse_3,

Agera med hjärta 1 Petr 5:2-3, Vara en medmänniska, Guds hjord, Villigt hjärta.

Uppdrag upprättelse_4

Gå före 1 Petr 5:3-4. Visa vägen, vägleda.

Uppdrag upprättelse_5

Belöning 1 Petr 5_4, Segerkransen.