En kyrka för alla nationer och alla generationer

Sermons by Christian Wendesten (Page 2)

Effektiv bön som gör en stor skillnad del 2

Efesierbrevet 6:10-12;18 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna…Gör detta under ständig åkallan […]