En kyrka för alla nationer och alla generationer

Tidigare gudstjänster (Page 45)

Uppdrag upprättelse

    1 Petr 5:1-4 Uppdrag upprättelse 1 Petr 5:1, Herren vår rättfärdighet Jer 23:5-6, Mal 4:2, Fil 3:1-11, Ef 6. Den rättfärdige faller sju gånger men reser sig igen. , Agera med hjärta 1 Petr 5:2-3, Vara en medmänniska, Guds hjord, Villigt hjärta. Gå före 1 Petr 5:3-4. Visa vägen, vägleda. Belöning 1 Petr 5_4, Segerkransen.