En kyrka för alla nationer och alla generationer

Tidigare gudstjänster (Page 44)

Ödmjukhet parad med en obeveklig tro

Bibelord 1 Petrus brev: kap 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. kap 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. kap 5:8-9 Var nyktra och vaksamma. Er motsåndare djälvulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motsånd mot…

En hedrande miljö

Bibelord: Rom 12:10, 1 Kor 12:23-24, 5 Mos 5:16, 1 Tim 5:1-3, Rom 10:9, Matt 13:57-58, 1 Pet 2:9-10. Ljudet klipper något ibland och några minuter i slutet har inte kommit med i inspelningen.